Rehabilitace

Oblasti zaměření

Fyzioterapie se zaměřuje na širokou oblast zdravotních problémů:

 • funkční poruchy pohybového aparátu včetně akutních bolestivých stavů
 • terapie poúrazových stavů a pooperační fyzioterapie
 • terapie neurologických onemocnění
 • terapie skolióz, vadného držení těla a dalších ortopedických problémů
 • sportovní fyzioterpie

Ordinační hodiny

Pondělí 08:00–20:00
Úterý 08:00–20:00
Středa 08:00–20:00
Čtvrtek 08:00–20:00
Pátek 08:00–19:00

Proč chodit na rehabilitaci?

Funkční poruchy pohybového systému mohou být zapříčiněny jednostranným zatěžováním při práci, sportu nebo stavem po úrazech či onemocněních, ale také psychickým a pracovním vypětím. Poúrazová a pooperační rehabilitace léčí přirozenou cestou následky zranění pohybového aparátu (zlomeniny, kloubní a svalová zranění) a stavy po ortopedických, chirurgických a neurologických operacích.

Rehabilitace zpravidla začínají pro pacienta buď na lůžkovém rehabilitačním oddělení nebo ambulantně na doporučení ošetřujícího lékaře. Vždy je třeba dodržovat pokyny lékaře, které se zakládají na vyšetření konkrétního pacienta a posouzení jeho zdravotního stavu.

Doba trvání rehabilitace je různorodá a u všech stavů vyžaduje aktivní spoluúčast pacienta formou domácího cvičení. Rehabilitace využívá širokou škálu metod, které se buď kombinují nebo v průběhu léčby mění dle vývoje stavu pacienta.

Pro většinu lidí je těžké se k individuálnímu pravidelnému cvičení přinutit. Avšak Vaše aktivní účast, vytrvalost a individuální zodpovědnost za vlastní zdraví může napravit Vaše bolestivé pohybové omezení, udržet dobrou fyzickou kondici a celkově podpořit Vaše zdraví.

Nejde jen o prosté rozhýbání kloubu a posílení svalů či masáž. Je nutné myslet také na změny, které vznikly v souvislosti s úrazem/ operací - a to i ve vzdálenějších oblastech pohybového ústrojí.

Průběh rehabilitačního procesu

Cílem terapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických. K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta. Tyto postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu a poradenství.

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové síly uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních zdrojů (elektroterapie). Součástí rehabilitace je opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie. V průběhu celého procesu terapie je vedena dokumentace.

Kdo se o Vás postará

 • Mgr. Radka Hillerová
 • Mgr. Eliška Drábková
 • Mgr. Petra Hartmannová
 • Bc. Tereza Kroiherová
 • Bc. Katarína Neckářová
 • Bc. Edita Hradilová
 • Mgr. Zuzana Pospíšilová
 • Mgr. Hana Krajíčková
 • Mgr. Pavla Prokschová
 • Bc. Radka Hodorovičová
 • Recepce: Martina Látalová   

Smluvní partneři

PartnerKód
Vojenská zdravotní pojišťovna 201
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205

 

Vzhledem k tomu, že Všeobecná zdravotní pojišťovná (VZP - 111) neuzavřela smlouvu s našim zdravotnickým zařízením pro ortopedické výkony, nejsou tato ošetření v ortopedické ambulanci proplácena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a proto si pacient výkony hradí sám.

Kontakt