Rehabilitace Olomouc

Ordinační hodiny

Pondělí8.00 – 20.00
Úterý8.00 – 20.00
Středa8.00 – 20.00
Čtvrtek8.00 – 20.00
Pátek8.00 – 19.00

Fyzioterapie se zaměřuje na širokou oblast zdravotních problémů

SHAPE
  • funkční poruchy pohybového aparátu včetně akutních bolestivých stavů
  • terapie poúrazových stavů a pooperační fyzioterapie
  • terapie neurologických onemocnění
  • terapie skolióz, vadného držení těla a dalších ortopedických problémů
  • sportovní fyzioterpie

Proč chodit na rehabilitaci?

Funkční poruchy pohybového systému mohou být zapříčiněny jednostranným zatěžováním při práci, sportu nebo stavem po úrazech či onemocněních, ale také psychickým a pracovním vypětím. Poúrazová a pooperační rehabilitace léčí přirozenou cestou následky zranění pohybového aparátu (zlomeniny, kloubní a svalová zranění) a stavy po ortopedických, chirurgických a neurologických operacích.

Rehabilitace zpravidla začínají pro pacienta buď na lůžkovém rehabilitačním oddělení nebo ambulantně na doporučení ošetřujícího lékaře. Vždy je třeba dodržovat pokyny lékaře, které se zakládají na vyšetření konkrétního pacienta a posouzení jeho zdravotního stavu.

Doba trvání rehabilitace je různorodá a u všech stavů vyžaduje aktivní spoluúčast pacienta formou domácího cvičení. Rehabilitace využívá širokou škálu metod, které se buď kombinují nebo v průběhu léčby mění dle vývoje stavu pacienta.

Pro většinu lidí je těžké se k individuálnímu pravidelnému cvičení přinutit. Avšak Vaše aktivní účast, vytrvalost a individuální zodpovědnost za vlastní zdraví může napravit Vaše bolestivé pohybové omezení, udržet dobrou fyzickou kondici a celkově podpořit Vaše zdraví.

Nejde jen o prosté rozhýbání kloubu a posílení svalů či masáž. Je nutné myslet také na změny, které vznikly v souvislosti s úrazem/ operací - a to i ve vzdálenějších oblastech pohybového ústrojí.

Průběh rehabilitačního procesu

Cílem terapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických. K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta. Tyto postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu a poradenství.

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové síly uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních zdrojů (elektroterapie). Součástí rehabilitace je opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie. V průběhu celého procesu terapie je vedena dokumentace.

Rehabilitační centrum SHAPE je smluvním partnerem pro tyto zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna111
Vojenská zdravotní pojišťovna201
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna213
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205

Kdo se o Vás postará

                        

Mgr. Radka Hillerová

Mgr. Eliška Drábková

Mgr. Petra Hartmannová

Bc. Tereza Kroiherová

Bc. Katarína Neckářová

Bc. Edita Hradilová

Mgr. Zuzana Pospíšilová

Mgr. Hana Krajíčková

Mgr. Pavla Prokschová

Bc. Radka Hodorovičová 

Recepce: Martina Látalová                                                                             

Rehabilitace - Fotogalerie

SHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPESHAPE

Copyright © 2012 SHAPE | rhb.shape@icloud.com

Webdesign

Rehabilitační a ortopedické centrum SHAPE | Ibsenova 496/19 | 779 00 Olomouc

Ortopedie
Pouze objednání
Ortopedie
Nové číslo
Pouze pro rehabilitační
pacienty
Stay in SHAPE